Gabriel-Węglowski Michał, Pojęcie przemocy i gwałtu na osobie

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Pojęcie przemocy i gwałtu na osobie

Aktualnie obowiązujący Kodeks karny posługuje się 38 razy pojęciem „przemocy”, ale jeden raz, w art. 166 § 1, także pojęciem „gwałtu na osobie”. Pojęcia te występują równolegle także w kodeksie wykroczeń. Z tym, że w tym wypadku pierwszy zwrot pojawia się dwa razy, a drugi raz. W kodeksie karnym z 1969 r. pojęcie „przemocy” występowało 14 razy, zaś pojęcie „gwałtu na osobie” dwukrotnie (w przypadku tzw. kradzieży rozbójniczej oraz rozboju). Natomiast w kodeksie karnym z 1932 r. pojęcia te pojawiały się, odpowiednio, 18 razy i 3 razy. Stąd, zgodnie z zasadą zakazu wykładni synonimicznej, powstał spór, czy z uwagi na swe naturalne, znaczeniowe podobieństwo, oznaczają to samo, czy nie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX