Pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną - OpenLEX

Gabriel-Węglowski Michał, Pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną

Ustawa nowelizująca kodeks karny z dn. 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 111, poz.1061), która wprowadziła doń definicję legalną "osoby pełniącej funkcję publiczną" (art. 115 § 19 k.k.). Pomimo tego nadal występują w tym zakresie pewne wątpliwości, na co zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w wyroku z dn. 26 listopada 2009 r. (IV KK 141/09, LEX nr 553959). Wypowiedzi sądów w znacznej mierze mają charakter nieco kazuistyczny, wskazujący, czy pełnienie określonych zadań lub wykonywanie danego zawodu wiąże się z publicznym ich charakterem. Stąd też dostrzeżoną sprzeczność orzeczniczą dość trudno generalizować, acz dotyczy ona ważnej kwestii, jaką jest działalność spółek prawa handlowego z większościowym udziałem Skarbu Państwa, czy też państwowej osoby prawnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?