Pojęcie nieruchomości na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomościami - OpenLEX

Więcek Krystian, Pojęcie nieruchomości na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Pojęcie nieruchomości na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomościami

W praktyce obrotu cywilnoprawnego pojęcie nieruchomości jest rozumiane zwykle w znaczeniu wieczystoksięgowym, to znaczy identyfikowane z zapisem w rejestrze publicznym określającym położenie i granice przestrzenne przedmiotu ujawnianych w księdze wieczystej praw. W orzecznictwie pojawiła się rozbieżność poglądów w przedmiocie tego, czy to rozumienie nieruchomości można stosować również na gruncie przepisów regulujących gospodarkę nieruchomościami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX