Partyk Aleksandra, Partyk Tomasz, Pojęcie niemożności poniesienia kosztów sądowych przy rozpatrywaniu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych - z perspektywy posiadanych przez stronę składników majątkowych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autorzy:

Pojęcie niemożności poniesienia kosztów sądowych przy rozpatrywaniu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych - z perspektywy posiadanych przez stronę składników majątkowych

W orzecznictwie spotykane są liczne stanowiska odnoszące się do znaczenia majątku posiadanego przez stronę wnioskującą o udzielenie zwolnienia od kosztów sądowych. Z uwagi na częstotliwość wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych w bieżącej praktyce orzeczniczej, jak również znaczenie instytucji w kontekście konstytucyjnej gwarancji prawa do sądu, warto dokonać przeglądu poglądów judykatury w tym przedmiocie. Niniejsze opracowanie odnosi się do ukształtowanych w orzecznictwie stanowisk dotyczących oceny możliwości opłacenia kosztów sądowych z perspektywy posiadanych przez stronę składników majątkowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX