Gabriel-Węglowski Michał, Pojęcie istotnej szkody w kodeksie karnym

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Pojęcie istotnej szkody w kodeksie karnym

Przepisy kilku artykułów kodeksu karnego – w tym szczególnie ważnego art. 231 - posługują się pojęciem istotnej szkody, które nie znajduje swej definicji w słowniku ustawowym (art. 115). Nadanie treści temu pojęciu ustawodawca pozostawił sądom i doktrynie prawa karnego. Jednak odnalezienie wskazówek interpretacyjnych w tej, pierwszej, istotniejszej sferze napotyka problemy, z uwagi na skąpość orzecznictwa. Przy czym w odniesieniu do przestępstw dot. szkód w środowisku naturalnym stosownego orzecznictwa w ogóle nie ma. Rozwiązania warto pomocniczo poszukiwać także na gruncie dorobku judykatów pochodzących z innych niż karne gałęzi prawa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX