Pojęcie instalowania w kontekście miejsca jego wykonywania - OpenLEX

Koralewski Michał, Pojęcie instalowania w kontekście miejsca jego wykonywania

Linie orzecznicze
Opublikowano: ABC
Status: Aktualna
Autor:

Pojęcie instalowania w kontekście miejsca jego wykonywania

Instalowanie jest jednym z istotnych pojęć na gruncie ustawy Prawo budowlane, które stosowane jest m.in. do określenia robót budowlanych nie objętych koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę. Ważkie skutki dla inwestora związane z kwalifikacją danych robót, przy jednoczesnym braku precyzyjnej definicji tego pojęcia powodują częste spory w toku postępowań administracyjnych przed organami architektoniczno-budowlanymi. Błędna interpretacja tegoż terminu może zaś skutkować nawet stwierdzeniem samowoli budowlanej. Jednym z zarzewi sporu jest zaś miejsce wykonywania danych czynności oraz jego wpływ na jej prawną kwalifikację.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX