Partyk Tomasz, Podstawy przyznania sumy pieniężnej w przypadku uwzględnienia skargi na przewlekłość postępowania

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Podstawy przyznania sumy pieniężnej w przypadku uwzględnienia skargi na przewlekłość postępowania

W orzecznictwie przyjmuje się, że z racji podstawowej funkcji przyznawania zasadnie skarżącemu się na przewlekłość postępowania odpowiedniej sumy pieniężnej, a to z jednej strony funkcji sankcji dla państwa za niewłaściwą organizację wymiaru sprawiedliwości, a z drugiej strony – rekompensaty dla skarżącego, wymiar odpowiedniej sumy pieniężnej powinien być wypadkową długotrwałości zwłoki w rozpoznaniu sprawy, przy uwzględnieniu jej przyczyn oraz stopnia dolegliwości przewlekłości postępowania dla skarżącego. Utrwalony jest również pogląd, zgodnie z którym ustalając wysokość odpowiedniej kwoty pieniężnej przyznawanej w przypadku uwzględnienia skargi na przewlekłość postępowania, należy mieć na względzie, czy przyczyną zwłoki w rozpoznaniu sprawy nie było postępowanie samego skarżącego. Zauważa się również zasadność wzięcia pod uwagę wartości przedmiotu sporu. Natomiast nie jest przesłanką wymiaru odpowiedniej kwoty pieniężnej „dobro wymiaru sprawiedliwości”. W dawniejszym orzecznictwie dostrzec można też stanowisko, w myśl którego jeżeli skarżący nie wykazał, że na skutek przewlekłości postępowania doznał realnej krzywdy, to nie ma podstaw do przyznania mu odpowiedniej sumy pieniężnej przy uwzględnieniu skargi na przewlekłość postępowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX