Węgrzyn Gabriel, Podstawy cofnięcia uprawnień diagnoście pojazdów mechanicznych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Podstawy cofnięcia uprawnień diagnoście pojazdów mechanicznych

Zgodnie z art. 84 ust. 3 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym, starosta cofa diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzi przeprowadzenie przez diagnostę badania technicznego „niezgodnie z określonym zakresem i sposobem wykonania”. Powołany przepis rodzi rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych co do uzależniania cofnięcia uprawnień od ciężaru gatunkowego uchybień, jakich dopuścił się diagnosta.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX