Podstawa prawna rozliczenia korzyści uzyskanej na skutek „nadmiernego” korzystania z rzeczy wspólnej - OpenLEX

Krudysz Marcin, Podstawa prawna rozliczenia korzyści uzyskanej na skutek „nadmiernego” korzystania z rzeczy wspólnej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Podstawa prawna rozliczenia korzyści uzyskanej na skutek „nadmiernego” korzystania z rzeczy wspólnej

Na podstawie art. 206 k.c., każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Wątpliwości budzi natomiast określenie podstawy prawnej roszczenia o rozliczenie korzyści, uzyskanej przez współwłaściciela na skutek „nadmiernego” korzystania z rzeczy wspólnej. W szczególności chodzi o to, czy podstawę prawną wyżej określonego roszczenia stanowi art. 206 k.c. czy też art. 224 § 2 lub art. 225 k.c.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX