Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Podmioty uprawnione do wystąpienia z roszczeniami w postępowaniu regulacyjnym o przywrócenie własności nieruchomości kościelnych

W orzecznictwie sądowym utrwalił się pogląd, zgodnie z którym w postępowaniu regulacyjnym dotyczącym przywrócenia upaństwowionych nieruchomości kościelnych, podmiotem występującym z roszczeniem może być jedynie ta sama kościelna osoba prawna, która była właścicielem nieruchomości. Jednakże w odniesieniu do nieruchomości, które stanowiły przedmiot własności katolickich gmin kościelnych (na terenie byłego zaboru pruskiego), podmioty te nie istnieją. W odniesieniu do nich ukształtowało się w judykaturę zapatrywanie, zgodnie z którym podmiotem uprawnionym do wystąpienia z roszczeniami jest właściwa parafia, którą (mimo braku wyraźnej podstawy prawnej) należy uważać za swoistego następcę prawnego katolickiej gminy kościelnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację