Podmiot odpowiedzialny za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogowego - OpenLEX

Sondej Marek Zbigniew, Podmiot odpowiedzialny za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogowego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Podmiot odpowiedzialny za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogowego

Zajęcie pasa drogowego na cele inne niż związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi. Najczęściej chodzi o umieszczanie w pasie drogowym różnych obiektów budowlanych oraz reklam. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego jest odpłatne. Jeżeli zajęcie pasa nastąpiło bez zezwolenia tj. gdy nie występowano o wydanie takiej decyzji, jak również wtedy gdy zajęcia dokonano nim decyzja stała się ostateczna, organ nakłada na zobowiązanego karę administracyjną. Odpowiedzialność z tego tytułu nie jest przy tym uzależniona od winy sprawcy, a do jej przypisania wystarczające jest stwierdzenie iż pas drogowy został zajęty. W orzecznictwie powstała rozbieżność w kwestii podmiotu, który ponosi odpowiedzialność za zajęcie pasa drogowego - czy karą pieniężną powinien być obciążony właściciel obiektu umieszczonego bezprawnie w pasie drogowym czy też osoba, która faktycznie dokonała zajęcia pasa drogowego przez umieszczenie określonego obiektu, choćby nie była jego właścicielem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX