Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Podejmowanie uchwał wspólnoty mieszkaniowej w drodze indywidualnego zbierania głosów

Problematyka podejmowania uchwał wspólnoty mieszkaniowej w trybie indywidualnego zbierania głosów wykształciła w orzecznictwie utrwalone stanowisko, zgodnie z których, jakkolwiek ustawowo powołanym do zbierania głosów jest zarząd wspólnoty, niemniej zbieranie głosów przez osoby do tego nieuprawnione może stanowić przyczynę uchylenia uchwały tylko wtedy, gdy uchybienie to miało wpływ na jej treść. W orzecznictwie wskazano również, że nie jest warunkiem koniecznym podjęcia skutecznej uchwały w trybie indywidualnego zbierania głosów, zebranie ich od wszystkich właścicieli lokali. Wystarczające jest bowiem zagłosowanie przez odpowiednią większość, skutkujące podjęciem uchwały. Jednakże w przypadku, gdy owa większość miałaby w istocie być skutkiem oddania jednego głosu przez większościowego właściciela lokalu, to podjęcie uchwały w takim trybie może zostać uznane z istoty rzeczy za podstawę jej uchylenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?