Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autor:

Pobieranie opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania

Na tle stosowania art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych dotyczącego wyznaczania strefy płatnego parkowania i pobierania opłaty za postój w niej wykształciły się dwa poglądy. Według pierwszego, obowiązek wniesienia opłaty za postój samochodu w strefie płatnego parkowania aktualizuje się z chwilą pozostawienia pojazdu w wyznaczonym do tego miejscu na terenie tej strefy. Zaparkowanie pojazdu w strefie, ale poza miejscem wyznaczonym zwolnione jest z opłaty. Wg drugiego poglądu obowiązek ponoszenia opłaty przez korzystającego z drogi publicznej za postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania odnosi się do całego jej obszaru i w związku z tym pobór opłaty za postój nie ogranicza się wyłącznie do wyznaczonych miejsc postojowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację