Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Pakiet medyczny jako przychód ze stosunku pracy

Jednym z pozapłacowych sposobów gratyfikacji pracownika jest wykupienie przez pracodawcę pakietu świadczeń medycznych, z którego skorzystać może pracownik lub członkowie jego rodziny. Czy zdarzenie to powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy w postaci nieodpłatnego świadczenia (art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej u.p.d.o.f.)?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?