Organ wyższego stopnia właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów - OpenLEX

Krudysz Marcin, Organ wyższego stopnia właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Organ wyższego stopnia właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej, zmieniła z dniem 1 sierpnia 2009 r. art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów, poprzez wykreślenie wskazania wojewody jako organu wyższego stopnia w stosunku do starosty w sprawach scalenia i wymiany gruntów. Zmiana ta spowodowała, że organem wyższego stopnia w tych sprawach stało się samorządowe kolegium odwoławcze. Na wokandzie sądów administracyjnych pojawiły się rozbieżności odnośnie ustalenia organu wyższego stopnia, właściwego do stwierdzenia nieważności decyzji, zatwierdzającej projekt scalenia gruntów, wydanej przed 1 sierpnia 2009 r. Według jednego z poglądów tym organem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, inny pogląd jako właściwy organ uznaje samorządowe kolegia odwoławcze.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX