Węgrzynowski Łukasz, Opóźnienie dłużnika hipotecznego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Opóźnienie dłużnika hipotecznego

W orzecznictwie można odnotować rozbieżności co do oceny czy dłużnik hipoteczny może znaleźć się w stanie własnego opóźnienia z uwagi na niespełnienie w terminie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. To zagadnienie ściśle łączy się z charakterystyką sytuacji prawnej dłużnika hipotecznego i koniecznością ustalenia czy jest on zmuszony jedynie do „znoszenia” zaspokojenia wierzyciela hipotecznego z jego nieruchomości, czy też powstaje po jego stronie zobowiązanie do spełnienia świadczenia pieniężnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX