Krudysz Marcin, Opodatkowanie wynagrodzenia związanego z ustanowieniem służebności przesyłu

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Nieaktualna
Autor:

Opodatkowanie wynagrodzenia związanego z ustanowieniem służebności przesyłu

W orzecznictwie rozbieżności budzi kwestia tego, czy służebność przesyłu określona w art. 3051 i nast. Kodeksu cywilnego, stanowi odmianę służebności gruntowej i w konsekwencji, czy otrzymane wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach czy też spełnia cele odszkodowawcze i korzysta ze zwolnienia podatkowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX