Opodatkowanie spółki-podatnika CIT z tytułu przekazania wspólnikom majątku likwidacyjnego - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Opodatkowanie spółki-podatnika CIT z tytułu przekazania wspólnikom majątku likwidacyjnego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Opodatkowanie spółki-podatnika CIT z tytułu przekazania wspólnikom majątku likwidacyjnego

Konsekwencje podatkowe przekazania wspólnikom składników majątkowych likwidowanej spółki dotyczą przede wszystkim opodatkowania przychodu po stronie wspólników otrzymujących te składniki majątkowe. Okazuje się jednak, że w przypadku likwidacji spółki będącej podatnikiem CIT (S.A., sp. z o.o. i S.K.A.) fiksus widzi możliwość opodatkowania również po stronie likwidowanej spółki. Jak zapatrują się na to sądy administracyjne? Czy można zasadnie twierdzić, że po stronie likwidowanej spółki-podatnika CIT powstaje przychód podlegający opodatkowaniu?

Wydawałoby się, że odpowiedzi na tak postawione pytanie mogą być tylko dwie: tak albo nie. Sytuację komplikuje jednak zmiana stanu prawnego z dniem 1 stycznia 2015 r. Przed tą datą omawiana kwestia rozpatrywana była na podstawie ogólnych przepisów o przychodzie, tj. art. 12 i 14 u.p.d.o.p. Od 2015 r. obowiązuje dodany art. 14a u.p.d.o.p., który przesądza, że „w przypadku gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu), dywidendy, umorzenia albo zbycia w celu umorzenia udziałów (akcji), przychodem takiego podatnika jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia”. Jak widać przepis ten, namierzony na opodatkowanie świadczeń niepieniężnych, nie wymienia wprost sytuacji likwidacji spółki. Czy należy go więc w tej sytuacji stosować?

Tak czy inaczej, te dwa stany prawne należy rozróżniać. Ci, których interesuje przekazanie likwidowanego majątku, które nastąpiło po dniu 31 grudnia 2014 r. albo ma dopiero nastąpić, powinni zapoznać się z poglądami nr 1 i 2, a ci, których interesuje przekazanie wcześniejsze - z poglądami nr 3 i 4.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX