Janczukowicz Krzysztof, Opodatkowanie przychodów z sędziowania zawodów sportowych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Opodatkowanie przychodów z sędziowania zawodów sportowych

Opodatkowanie przychodów sędziów sportowych, a więc przychodów z sędziowania zawodów, okazuje się dyskusyjne. Pierwsza wątpliwość powstaje na gruncie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej u.p.d.o.f., w myśl którego "jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł", to należy stosować ryczałt w wysokości 18%. Czy ten przepis można stosować do sędziów, biorąc pod uwagę okoliczność, że z reguły nie zawierają oni pisemnej umowy z organizatorem zawodów, w której określona byłaby wysokość wynagrodzenia?

Powyższa wątpliwość powstaje przy założeniu, że przychód sędziego należy zakwalifikować do działalności wykonywanej osobiście, a nie do działalności gospodarczej. A jak ma postąpić organizator zawodów w sytuacji, w której sędzia oświadcza, że sędziowanie zawodów mieści się w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej? Czy ma honorować to oświadczenie i w konsekwencji nie pobierać podatku w myśl art. 41 ust. 2 u.p.d.o.f., czy może ma je zignorować i spełnić obowiązki płatnika?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX