Janczukowicz Krzysztof, Opodatkowanie nagród związanych ze sprzedażą premiową

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Opodatkowanie nagród związanych ze sprzedażą premiową

Nagrody otrzymywane przez osoby fizyczne w ramach organizowanych w celach promocyjnych sprzedaży premiowych podlegają szczególnemu ryczałtowemu opodatkowaniu w wysokości 10% przychodu (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej u.p.d.o.f.), przy czym w wysokości do 760 zł podlegają zwolnieniu z PIT, o ile nie są otrzymane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f.). Na tle tych regulacji powstało kilka wątpliwości o charakterze przedmiotowym (co to jest sprzedaż premiowa?) lub podmiotowym (kto może otrzymywać nagrodę i kto może ją wypłacać?). Kwestie te znalazły odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, zestawionym niżej w postaci siedmiu poglądów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX