Opodatkowanie nabycia wierzytelności podatkiem VAT - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Opodatkowanie nabycia wierzytelności podatkiem VAT

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Opodatkowanie nabycia wierzytelności podatkiem VAT

Obrót wierzytelnościami przysparza wielu kłopotów podatkowych. Jednym z nich jest, a raczej była, kwestia, czy nabycie (cesję) wierzytelności należy traktować jako usługę, którą nabywca (cesjonariusz) świadczy na rzecz zbywcy (cedenta) - otrzymując w zamian wierzytelność po cenie niższej od jej wartości nominalnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX