Opłata skarbowa od pełnomocnictwa substytucyjnego jako niezbędny i celowy koszt postępowania cywilnego - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Opłata skarbowa od pełnomocnictwa substytucyjnego jako niezbędny i celowy koszt postępowania cywilnego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa substytucyjnego jako niezbędny i celowy koszt postępowania cywilnego

W judykaturze dostrzec można dwa przeciwstawne poglądy odnoszące się do kwestii uznania, czy uiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa substytucyjnego stanowi niezbędny i celowy koszt postępowania cywilnego. Według pierwszego ze stanowisk orzeczniczych uiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa substytucyjnego jest kosztem „dodatkowym”, wynikającym z organizacji pracy pełnomocnika głównego, stąd nie podlega uwzględnieniu przy rozstrzyganiu o zwrocie kosztów procesu. Drugi pogląd przewiduje zasadność uwzględnienia przy rozstrzyganiu o kosztach procesu opłat skarbowych uiszczonych od wszystkich pełnomocnictw w sprawie, w tym również substytucyjnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX