Opłacenie przez spółkę ubezpieczenia OC osób należących do organów spółki jako koszt podatkowy po stronie spółki - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Opłacenie przez spółkę ubezpieczenia OC osób należących do organów spółki jako koszt podatkowy po stronie spółki

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Nieaktualna
Autor:

Opłacenie przez spółkę ubezpieczenia OC osób należących do organów spółki jako koszt podatkowy po stronie spółki

Niniejsze opracowanie dotyczy sytuacji, w której spółka ponosi wydatek na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) osób pełniących funkcje w spółce, czyli przede wszystkim członków zarządu, ale także np. członków rady nadzorczej. Czy spółka może zaliczyć wydatek na to ubezpieczenie do kosztów uzyskania przychodów? W odpowiedzi należy uwzględnić dwa wątki. Po pierwsze, należy rozważyć, czy wydatek ten został poniesiony "w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów" (art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej u.p.d.o.p.). Po drugie, czy nie wchodzi w grę wyłączenie z kosztów, czyli jakiś przypadek określony w art. 16 u.p.d.o.p., a w omawianej kwestii należy rozważyć wyłączenie:

- "wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji" (art. 16 ust. 1 pkt 38a u.p.d.o.p.);

- "składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników" (art. 16 ust. 1 pkt 59 u.p.d.o.p.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX