Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autorzy:

Oparcie wyroku na dokumencie podrobionym lub przerobionym jako podstawa wznowienia postępowania

W judykaturze ujawniły się rozbieżności co do tego, czy wykazanie okoliczności podrobienia lub przerobienia dokumentu, jako podstawy wznowienia postępowania, wymaga uprzedniego istnienia prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo fałszerstwa dokumentu, czy też okoliczność ta może być wykazywana w postępowaniu wznowieniowym w dowolny sposób. Za utrwalone natomiast uznać trzeba stanowisko wiążące dopuszczalność wznowienia postępowania na tej podstawie z rzeczywistą istotnością kwestionowanego dokumentu dla rozstrzygnięcia w sprawie objętej skargą o wznowienie postępowania. Ugruntowany jest również pogląd, wedle którego nie można powoływać się na fałszerstwo dokumentu, jako podstawę wznowienia postępowania, jeżeli okoliczność ta była lub mogła być przedmiotem badania sądu w tamtym postępowaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?