Janczukowicz Krzysztof, Określanie wartości odziedziczonego udziału w nieruchomości dla potrzeb podatku od spadku

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Określanie wartości odziedziczonego udziału w nieruchomości dla potrzeb podatku od spadku

W sytuacji, w której dziedziczy więcej niż jeden spadkobierca, każdy z nich otrzymuje jedynie udział w poszczególnych składnikach majątkowych spadku. Każdy z nich jest też podatnikiem podatku od spadku, przy którym podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa składników spadku. Powstała tu wątpliwość, czy wartość rynkowa udziału to prosty ułamek wartości całego składnika majątkowego, czy może należy ustalać ją w sposób szczególny. W praktyce kwestia ta dotyczy nieruchomości. Przykładowo, czy jeśli ktoś dziedziczy 1/4 spadku, w którym jest nieruchomość, to podstawą opodatkowania jest 1/4 wartości rynkowej tej nieruchomości, czy może mniej, bo udziałem w nieruchomości zarządza się trudniej i trudniej się go zbywa?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX