Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Ograniczenia dowodowe w postępowaniu o założenie księgi wieczystej w kontekście możliwości ustalenia prawa własności na podstawie obwieszczenia publicznego i wypisu z ewidencji gruntów

W obecnym stanie prawnym nie obowiązują przepisy, które w postępowaniu o założenie ksiąg wieczystych wprowadzałaby uproszczenia dowodowe w stosunku do reguł przyjętych w postępowaniu wieczystoksięgowym. Nie ma również przepisów, które rozszerzałyby w takiej sytuacji kognicję sądu wieczystoksięgowego. Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych z 11.05.2001 r. likwidując odrębne postępowanie o założenie księgi wieczystej, zmierzała bowiem do ujednolicenia tego postępowania z pozostałymi postępowaniami o wpis do księgi wieczystej. Po wejściu tych zmian w życie oraz pod rządami przepisów § 20 ust. 2 i § 24 ust. 1 rozporządzenia z 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych powstała jednak sytuacja, w której z jednej strony kognicja sądu wieczystoksięgowego została znacząco ograniczona (art. 6268 § 2 k.p.c.), a z drugiej przepisy rozporządzenia wykonawczego dają możliwość, by w postępowaniu o założenie księgi wieczystej wnioskodawca, który nie mógł wykazać swojego prawa do nieruchomości właściwym dokumentem mógł powołać inne dowody na stwierdzenie nabycia własności nieruchomości. Dopuszczalne jest również zarządzenie obwieszczenia publicznego przez sąd w sytuacji, gdy prawo własności nieruchomości tego, kto ma być wpisany, nie zostało dostatecznie wykazane. Na tle tych regulacji powstała w orzecznictwie rozbieżność, czy w postępowaniu o założenie księgi wieczystej również obowiązują ograniczenia dowodowe, tak jak w postępowaniu o wpis. Można wskazać na dwa kierunki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację