Odrzucenie ponownego wniosku o wyłączenie sędziego, opartego na tych samych okolicznościach co wniosek poprzedni - OpenLEX

Partyk Tomasz, Odrzucenie ponownego wniosku o wyłączenie sędziego, opartego na tych samych okolicznościach co wniosek poprzedni

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Nieaktualna
Autor:

Odrzucenie ponownego wniosku o wyłączenie sędziego, opartego na tych samych okolicznościach co wniosek poprzedni

W orzecznictwie ukształtował się pogląd, zgodnie z którym w przedmiocie odrzucenia ponownego wniosku o wyłączenie sędziego, opartego na takich samych okolicznościach jak wniosek poprzedni, orzeka sąd w składzie trzech sędziów zawodowych, a sędzia, którego wniosek dotyczy nie może brać udziału w rozpoznawaniu tego wniosku. W przeciwnym razie postępowanie dotknięte będzie nieważnością. Nadto w judykaturze powszechnie przyjmuje się, że postanowienie odrzucające ponowny wniosek o wyłączenie sędziego ma charakter niezaskarżalny, nie podlega uzasadnieniu, a ewentualne zażalenie od takiego postanowienia winno zostać odrzucone. Wskazuje się bowiem, iż rozstrzygnięcie odrzucające ponowny wniosek o wyłączenie sędziego nie ma charakteru kończącego postępowanie w sprawie, nie jest wymienione w katalogu art. 394 § 1 k.p.c., a dopuszczalność zaskarżenia postanowienia o oddaleniu wniosku o wyłączenie sędziego nie rozciąga się na decyzje procesowe odrzucające taki wniosek.

Linia utraciła aktualność w całośći wobec zmiany treści art. 531 k.p.c.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX