Odpowiedzialność Skarbu Państwa za niewydanie aktu normatywnego - OpenLEX

Walczyński Ignacy, Odpowiedzialność Skarbu Państwa za niewydanie aktu normatywnego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za niewydanie aktu normatywnego

Wątpliwości i rozbieżne stanowiska w judykaturze budzi kwestia, czy art. 417 k.c., w rozumieniu przyjętym w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 r., SK 18/00 (OTK-A Zb.Urz. 2001, nr 8, poz. 256), w związku z art. 77 ust. 1 Konstytucji, może stanowić podstawę odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną niewydaniem aktu normatywnego, którego obowiązek wydania powstał w okresie od dnia 17 października 1997 r. (wejście w życie Konstytucji) do dnia 1 września 2004 r. (wejście w życie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 162, poz. 1692 - dalej: "ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r.") lub wcześniej i istniał w chwili wejścia w życie Konstytucji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX