Ambroziewicz Maciej, Odpowiedzialność pracodawcy za stan bhp

Linie orzecznicze
Opublikowano: ABC
Status: Aktualna
Autor:

Odpowiedzialność pracodawcy za stan bhp

Przepisy art. 207 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wskazują, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres tej odpowiedzialności nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bhp oraz powierzenie wykonywania zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pomimo tego, że orzecznictwo w powyższym zakresie jest spójne, to jednak sam fakt zatrudniania pracowników w szkodliwych i/lub uciążliwych warunkach pracy nie zawsze jest bezprawne. W takim przypadku pracodawca powinien jednak podejmować niezbędne działania, w tym zwłaszcza wyraźnie nakazane przez prawo, zmniejszające do minimum ryzyko utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu pracowników.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX