Janczukowicz Krzysztof, Odpowiedzialność karna za pomoc w przerwaniu ciąży za granicą

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualna
Autor:

Odpowiedzialność karna za pomoc w przerwaniu ciąży za granicą

Kobieta ciężarna nie podlega odpowiedzialności za przerwanie ciąży wbrew przepisom ustawy. Tym bardziej nie ma mowy o jej odpowiedzialności, gdy do przerwania ciąży dochodzi za granicą i w miejscu dokonania tego czynu nie jest on niezgodny z prawem. Ta właśnie sytuacja wywołała kontrowersję, czy aktualna jest w niej przewidziana w art. 152 § 2 k.k. odpowiedzialność sprawcy, który „udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX