Odpowiedzialność karna sprawcy przestępstwa za fałszywe pomówienie innej osoby o udział w tym przestępstwie - OpenLEX

Gabriel-Węglowski Michał, Odpowiedzialność karna sprawcy przestępstwa za fałszywe pomówienie innej osoby o udział w tym przestępstwie

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Odpowiedzialność karna sprawcy przestępstwa za fałszywe pomówienie innej osoby o udział w tym przestępstwie

Poza dyskusją pozostaje fakt, że realizacja prawa do obrony jest jedną z podstawowych gwarancji procesowych i konstytucyjnych. Prawo to jednak – zarówno w aspekcie formalnym, jak i materialnym – posiada wiele aspektów, których rozumienie może już budzić wątpliwości czy też spory interpretacyjne. Do takich elementów należy kwestia dopuszczalności oskarżenia przez sprawcę innej – faktycznie niewinnej – osoby o współudział lub o wyłączne popełnienie przestępstwa zarzuconego bądź mogącego być zarzuconym temu sprawcy. Występują tu ważne rozbieżności w judykaturze.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX