Kucharski Dominik, Odpowiedzialność członków zarządu sp. z o. o. za zobowiązania tej spółki, powstałe po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Odpowiedzialność członków zarządu sp. z o. o. za zobowiązania tej spółki, powstałe po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości

W orzecznictwie zapadłym na kanwie art. 299 k.s.h., widoczna jest rozbieżność poglądów co do tego, czy członek zarządu sp. z o. o. odpowiada tylko za zobowiązania, powstałe do dnia złożenia przez niego wniosku o ogłoszenie upadłości, czy też może odpowiadać za zobowiązania, które powstały po złożeniu przez niego wniosku o ogłoszenie upadłości.

Poruszona problematyka jest niezwykle istotna, bowiem z praktyki orzeczniczej wynika, że jednym z najczęstszych argumentów obrończych podnoszonych dotąd przez członków zarządu sp. z o. o. w procesach wytaczanych im na podstawie art. 299 § 1 k.s.h. jest twierdzenie, że nie odpowiadają oni za zobowiązania dochodzone pozwem, bowiem powstały one po dniu złożenia przez nich wniosku o ogłoszenie upadłości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX