Kucharski Dominik, Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o. o. za zobowiązania spółki, odwołanego z tej funkcji, jeżeli po odwołaniu nie został wykreślony z rejestru KRS

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o. o. za zobowiązania spółki, odwołanego z tej funkcji, jeżeli po odwołaniu nie został wykreślony z rejestru KRS

Poruszona tematyka linii orzeczniczej dotyczy istotnego i często pojawiającego się w praktyce orzeczniczej na kanwie art. 299 k.s.h. problemu odpowiedzialności członka zarządu sp. z. o.o. za zobowiązania spółki powstałe po odwołaniu go z tej funkcji, w sytuacji, gdy nadal widnieje w rejestrze KRS jako członek zarządu.

W orzecznictwie prezentowany jest pogląd chroniący w tej sytuacji wierzycieli i przyjmujący, że mają oni prawo działać w zaufaniu do informacji zawartej w KRS i tym samym przyjmować, że dana osoba jest członkiem zarządu spółki, skoro widnieje w tym rejestrze. W konsekwencji, taki członek zarządu, pomimo, że formalnie odwołany z tej funkcji, z uwagi na nieuwzględnienie tego faktu w rejestrze KRS, powinien ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki w tym te, powstałe po formalnym odwołaniu go z tej funkcji.

Wedle poglądu przeciwnego, chroniącego pozwanych członków zarządu, istotny dla zakresu odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki, jest dzień odwołania go z funkcji członka zarządu, a nie dzień ujawnienia tego faktu w rejestrze KRS.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX