Szymański Kamil, Odpowiedzialność cywilnoprawna pracodawcy za wypadek przy pracy

Linie orzecznicze
Opublikowano: ABC
Status: Aktualna
Autor:

Odpowiedzialność cywilnoprawna pracodawcy za wypadek przy pracy

Generalnie od wielu lat w orzecznictwie nie kwestionuje się praw pracowników, którzy ulegli wypadkom przy pracy do dochodzenia roszczeń uzupełniających od pracodawców opartych na ogólnych normach prawa cywilnego. Dotychczas orzecznictwo w szczególności upatrywało owych roszczeń w odpowiedzialności deliktowej pracodawcy, czy to na zasadzie winy, czy ryzyka. Aktualnie coraz częściej jednak można spotkać orzeczenia, które podstawy prawnej roszczeń uzupełniających dochodzonych przez pracowników od pracodawców upatrują również w odpowiedzialności kontraktowej. W orzecznictwie tym zwraca się uwagę na istnienie luki prawnej w zakresie kompensowania szkód niemajątkowych wyrządzonych przez pracodawcę nieprawidłowym wykonaniem kontraktu - tu naruszenia przepisów bhp - na zasadzie analogii wcielającej nowe idee prawa cywilnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX