Gabriel-Węglowski Michał, Ocena dowodowa odwołania wyjaśnień przez oskarżonego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Ocena dowodowa odwołania wyjaśnień przez oskarżonego

Polska procedura karna do chwili obecnej nie przewiduje tzw. legalnej teorii dowodów, lecz hołduje - expressis verbis poprzez treść art. 7 – zasadzie swobodnej oceny dowodów. W tym kontekście dość częstym zagadnieniem praktyki wymiaru sprawiedliwości jest odwoływanie przez oskarżonego, w toku przewodu sądowego, wyjaśnień złożonych w toku postępowania przygotowawczego, zwłaszcza takich, w których przyznał się do zarzuconego mu przestępstwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX