Janczukowicz Krzysztof, Obrona obligatoryjna w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autor:

Obrona obligatoryjna w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego

W postępowaniu o wydanie wyroku łącznego stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu zwyczajnym przed sądem pierwszej instancji (art. 574 k.p.k.). Wiadomo, że odpowiednie stosowanie przepisów pozwala na ich stosowanie w inny sposób albo wręcz na niestosowanie ich w ogóle. Jak się więc ma kwestia stosowania przepisów o obronie obligatoryjnej w tym szczególnym postępowaniu po uprawomocnieniu się orzeczenia?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX