Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Obowiązki powoda w procesie o ustalenie

W orzecznictwie sądów powszechnych niejednolicie rozstrzygane jest zagadnienie, czy w procesie o ustalenie (art. 189 k.p.c.), powód powinien tylko wykazać swoje prawo, czy też powinien również skierować pozew przeciwko podmiotowi, który zgłasza roszczenie do tego prawa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?