Dulewicz Katarzyna, Stobiński Przemysław, Obowiązek skierowania pracownika na kontrolne badania lekarskie bezpośrednio po okresie niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autorzy:

Obowiązek skierowania pracownika na kontrolne badania lekarskie bezpośrednio po okresie niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni

W orzecznictwie sądowym pojawiła się rozbieżność w ocenie tego, czy przepisy prawa pracy wymagają, żeby pracodawca skierował pracownika na badania kontrolne, gdy ten wystąpi o urlop bezpośrednio po trwającym ponad trzydzieści dni zwolnieniu lekarskim. Pierwsza z ukształtowanych linii orzeczniczych wskazuje, że w takiej sytuacji pracodawca nie musi kierować pracownika na badania kontrolne. Badania takie nie są niezbędne do rozpoczęcia urlopu. Druga z linii orzeczniczych wskazuje, że pracodawca jednak ma obowiązek skierować pracownika na badania lekarskie, także wtedy gdy zatrudniony chce rozpocząć urlop bezpośrednio po zakończeniu choroby. Urlop wypoczynkowy jest uprawnieniem związanym z pracą i nie można z niego skorzystać w okresach niezdolności do wykonywania pracy. Odzyskanie zaś zdolności do pracy potwierdzić może tylko badanie kontrolne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX