Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez podatników osiągających przychód z działów specjalnych produkcji rolnej - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez podatników osiągających przychód z działów specjalnych produkcji rolnej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Nieaktualna
Autor:

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez podatników osiągających przychód z działów specjalnych produkcji rolnej

Rolnicy osiągający przychód z działów specjalnych produkcji rolnej mogą rozliczać podatek z tego tytułu dwojako:

- według norm szacunkowych, a więc ryczałtowo albo

- na zasadach ogólnych przewidzianych dla działalności gospodarczej, a więc poprzez wykazywanie rzeczywistego przychodu i kosztów jego uzyskania.

Do 2015 r. zgodnie z art. 15 u.p.d.o.f. wybór należał do podatnika. Jednak przepis ten stanowił, że należy stosować zasady ogólne, jeśli podatnik prowadzi księgi podatkowe. Co prawda zarówno art. 15, jak i art. 24a ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.f. wyraźnie wskazywały, że decyzję o założeniu ksiąg podejmuje sam podatnik, ale sytuację komplikował art. 24a ust. 4, który postanawiał, że jeśli przychody podatnika przekroczyły w poprzednim roku limit określony w ustawie o rachunkowości (równowartość 1.200.000 euro), to podatnik jest zobowiązany prowadzić księgi rachunkowe. Czy to oznacza, że osiągnięcie przychodu w tej wysokości wyłączało możliwość opodatkowania według norm szacunkowych? Innymi słowy, czy art. 24a ust. 4 dotyczył także rolników osiągających przychody z działów specjalnych produkcji rolnej? Ukształtowały się w tej kwestii trzy poglądy (nr 1-3).

Od 1 stycznia 2016 r. nowy przepis art. 15 ust. 2 u.p.d.o.f. przewiduje, że przekroczenie limitu zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych (obecnie równowartość 2.000.000 euro) zobowiązuje do rozliczania podatku na zasadach ogólnych. Tak więc odpowiedź na powyższe pytanie została przesądzona wyraźnie w ustawie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX