Kucharski Dominik, Obowiązek posiadania przez każdy podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej, własnej wyodrębnionej strony BIP

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Obowiązek posiadania przez każdy podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej, własnej wyodrębnionej strony BIP

W orzecznictwie, dostrzegalna jest rozbieżność poglądów w kwestii wymogu posiadania przez każdy podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej, własnej wyodrębnionej strony BIP. Według jednego z poglądów, nie jest konieczne, aby każdy podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej, posiadał własną, wyodrębnioną stronę BIP. Może bowiem w tym zakresie korzystać ze strony BIP innego podmiotu. Wedle poglądu przeciwnego, każdy podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej, jest zobligowany do utworzenia własnej odrębnej strony BIP.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX