Kucharski Dominik, Obowiązek limitowania kary umownej w zamówieniach publicznych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Obowiązek limitowania kary umownej w zamówieniach publicznych

Przedmiotowa linia orzecznicza, omawia widoczną w judykaturze rozbieżność poglądów na kwestię możliwości ustalenia w umowie (w sprawie zamówienia publicznego) kary umownej, bez określenia maksymalnej wysokości tej kary.

Zgodnie z jednym z prezentowanych poglądów, umowa nie musi zastrzegać maksymalnej kary umownej, z tytułu niewykonania, lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Zdaniem poglądu przeciwnego, umowa musi zawierać klauzule, przewidujące maksymalną kwotę kary umownej.

Rozstrzygnięcie poruszonej kwestii ma niezwykle istotne znaczenie, bowiem wpływa na skuteczność zastrzeżonej kary umownej w umowie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX