Walczyński Ignacy, Obowiązek doręczenia uzasadnień orzeczeń sądu drugiej instancji oddalających apelację, wydanych na posiedzeniu niejawnym

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Obowiązek doręczenia uzasadnień orzeczeń sądu drugiej instancji oddalających apelację, wydanych na posiedzeniu niejawnym

W judykaturze istnieją rozbieżności co do tego, czy istnieje obowiązek doręczania uzasadnień orzeczeń sądu drugiej instancji oddalających apelację, wydanych na posiedzeniu niejawnym. W orzecznictwie Sądu Najwyższego zaprezentowano pogląd, zgodnie z którym należy odczytywać normę § 3 art. 387 k.p.c. w taki sposób, iż dotyczy ona wszystkich nieogłoszonych, a więc wydanych na posiedzeniu niejawnym orzeczeń. Zgodnie z odmiennym stanowiskiem przy interpretacji art. 387 k.p.c. należy przyznać znaczenie pierwszorzędne zasadzie sporządzania przez sąd uzasadnienia orzeczenia, przyjmując jednocześnie, że jego doręczenie jest kwestią wtórną. O obowiązku doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem można mówić tylko w takiej sytuacji, w której sąd uzasadnienie sporządza. W wypadku oddalenia apelacji orzeczenie nie jest sporządzane z urzędu, nie może zatem być z urzędu doręczane.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX