Partyk Tomasz, Obowiązek dołączenia odpisów pisma procesowego jako jego wymóg formalny

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Obowiązek dołączenia odpisów pisma procesowego jako jego wymóg formalny

Jest powszechnie przyjętym w praktyce sądowej, iż dołączenie odpisów pisma procesowego stanowi wymóg formalny tego pisma, a co za tym idzie w przypadku braku ich dołączenia należy wezwać stronę wnoszącą to pismo do usunięcia tego mankamentu. Wskazuje się jednak również, że obowiązek dołączenia odpisów dotyczy jedynie pism procesowych podlegających doręczeniu innym stronom, a nie jest to konieczne w przypadku pism, których znaczenie ograniczone jest wyłącznie do sfery praw i obowiązków strony wnoszącej pismo. Dostrzec trzeba również stanowisko, wedle którego nie ma wymogu dołączania odpisu pisma dla prokuratora, jeżeli może on zostać zawiadomiony o toczącym się postępowaniu, lecz jeszcze nie zgłosił w nim swojego udziału. Orzecznictwo stoi również na stanowisku, iż za odpis może być uznana wyłącznie wierna kopia pisma procesowego. Utrwalone jest również zapatrywanie, zgodnie z którym strona wnosząca pismo dotknięte brakiem w postaci braku dołączenia odpowiedniej liczby jego odpisów, nie może skutecznie usunąć tego braku poprzez zwrócenie się to sądu, by to on sporządził odpowiednie kopie pisma; sporządzanie odpisów pisma procesowego nie jest bowiem rzeczą sądu, lecz strony.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX