Pacura Marcin, Obliczanie terminu, w jakim organ nadzoru orzeka o nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Obliczanie terminu, w jakim organ nadzoru orzeka o nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy

W orzecznictwie sądów pojawiła się rozbieżność poglądów dotycząca obliczania 30-dniowego terminu, w jakim organ nadzoru orzeka o nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy, zawartego w art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W szczególności chodzi o to, czy do obliczania powyższego terminu mają zastosowanie przepisy kpa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX