Walczyński Ignacy, Obawa rychłej śmierci spadkodawcy w rozumieniu art. 952 § 1 k.c.

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Obawa rychłej śmierci spadkodawcy w rozumieniu art. 952 § 1 k.c.

Wykładnia pojęcia "obawa rychłej śmierci" podlegała ewolucji. Początkowo występował spór co do charakteru kryteriów, według których należy stan takiej obawy oceniać. Proponowano dokonywanie takiej oceny zarówno wyłącznie przy zastosowaniu kryteriów obiektywnych jak i według kryteriów wyłącznie subiektywnych. Wyrażony został też pogląd, że przesłanka obawy rychłej śmierci jest spełniona, gdy subiektywne przekonanie spadkobiercy oparte jest na uzasadniających je okolicznościach obiektywnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX