Partyk Aleksandra, Partyk Tomasz, Numer rejestracyjny pojazdu jako dane osobowe

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autorzy:

Numer rejestracyjny pojazdu jako dane osobowe

W orzecznictwie sądów administracyjnych dostrzec można dwa sprzeczne poglądy odnośnie tego, czy numer rejestracyjny pojazdu stanowi dane osobowe. Według pierwszego z nich numer rejestracyjny identyfikuje pojazd, a nie jego właściciela, stąd nie można uznawać go za dane osobowe. Drugie stanowisko przyjmuje natomiast, że numer rejestracyjny pojazdu pozwala z łatwością ustalić dane właściciela przez podmioty mające dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, stąd należy go traktować jak dane osobowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX