Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Aktualna
Autor:

Nowe okoliczności faktyczne i środki dowodowe jako podstawa wznowienia postępowania

Jedną z podstaw wznowienia postępowania jest wykrycie przez stronę pierwotnego postępowania sądowego takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu. W orzecznictwie wykształciły się dwa w zakresie kwestii czy owe okoliczności lub środki dowodowe mogły być uprzednio stronie znane, czy też powinny to być elementy nie tylko nieujawnione ale także uprzednio nieujawnialne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?