Niezgodność aktu normatywnego z Konstytucją jako podstawa wznowienia postępowania - OpenLEX

Pacura Marcin, Niezgodność aktu normatywnego z Konstytucją jako podstawa wznowienia postępowania

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Niezgodność aktu normatywnego z Konstytucją jako podstawa wznowienia postępowania

W orzecznictwie sądów pojawiła się rozbieżność poglądów dotycząca rozstrzygnięcia, czy art. 272 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, może stanowić podstawę wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego jedynie w przypadku, gdy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczy przepisów tej ustawy lub innych przepisów kształtujących działalność orzeczniczą sądów administracyjnych, czy też wymieniony przepis odnosi się także do innych regulacji prawnych, w tym należących do materialnego prawa administracyjnego, jakie zastosował albo powinien zastosować sąd administracyjny lub organ administracji publicznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX