Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Niewydanie interpretacji podatkowej w terminie

W orzecznictwie pojawiła się rozbieżność poglądów dotycząca rozstrzygnięcia, jak należy rozumieć - w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2007 r. - użyty w art. 14o § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa zwrot „niewydanie interpretacji”. Uszczegółowiając, przedmiotowy problem sprowadza się do określenia, czy powyższe sformułowanie oznacza brak doręczenia interpretacji w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym to terminie mowa jest w art. 14d powoływanej ustawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?