Niewierność małżeńska jako przyczyna rozkładu pożycia - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Niewierność małżeńska jako przyczyna rozkładu pożycia

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

Niewierność małżeńska jako przyczyna rozkładu pożycia

Jedynym z podstawowych obowiązków małżeńskich jest wierność współmałżonkowi. Spornym jest jednak w orzecznictwie to, czy zdrada małżeńska stanowi zawsze zawinioną podstawę rozkładu pożycia. Według dominującego poglądu judykatury niewierność małżeńska tak jest. Dostrzec jednak również należy pogląd, iż w przypadku gdy niewierność małżeńska miała miejsce już po faktycznym ustaniu pożycia małżonków, to nie może być uznana za przyczynę tego rozkładu. Wskazano również, że równoważne dla dokonanego aktu cudzołóstwa są tzw. „pozory zdrady”. Warte podkreślenia jest także zapatrywanie, iż obowiązek wierności nie ustaje w okresie separacji (prawnej), bowiem założeniem jej jest dopuszczenie powrotu małżonków do siebie i resuscytacja ich relacji. Wyrażony został także pogląd, że kontakty seksualne z osobą trzecią przed zawarciem małżeństwa mogą być uznane za zawinioną przyczynę rozpadu tego związku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX